حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوئینز پارک - ردینگ

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

کوئینز پارک

2 2

ردینگ

22:15 1398/07/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
0
خطا
10
1
آفساید
2
9
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
5
10
خطا
22
1
آفساید
3
13
موقعیت گل
12
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
2
10
خطا
12
0
آفساید
1
4
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کوئینز پارک و ردینگ

چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

0
1

ردینگ

23:00
1398/10/05
چمپیونشیپ Championship

ردینگ

0
0

کوئینز پارک

18:30
1397/10/08
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

1
1

کوئینز پارک

18:30
1395/02/04
قهرمانی انگلیس قهرمانی

کوئینز پارک

1
0

ردینگ

23:30
1394/09/12