حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ریزه اسپور - آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

2 0

آنکاراگوچو

21:00 1398/08/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
8
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
3
20
خطا
11
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
21
22
موقعیت گل
16
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
8
8
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
12
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
13
14
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ریزه اسپور و آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

1
2

آنکاراگوچو

20:30
1398/12/23
ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

2
2

آنکاراگوچو

17:30
1398/02/14
ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

1
1

ریزه اسپور

20:30
1397/09/09