حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بشیکتاش - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بشیکتاش

1 0

گالاتاسارای

19:30 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
5
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
0
11
خطا
15
2
آفساید
4
19
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
14
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
9
7
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
0
6
خطا
9
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بشیکتاش و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

0
0

گالاتاسارای

19:30
1398/12/25
ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

0
2

گالاتاسارای

20:30
1398/02/15
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

0
1

بشیکتاش

20:30
1397/09/11

ویدیوهای بازی بشیکتاش و گالاتاسارای