حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گُزتپه - کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گُزتپه

1 4

کاسیم پاشا

17:00 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
13
خطا
18
0
آفساید
3
21
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
16
58
٪ مالکیت توپ
42
4
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
8
3
کرنر
2
7
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
11
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی گُزتپه و کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

0
2

کاسیم پاشا

20:30
1398/12/23
ترکیه سوپرلیگ

کاسیم پاشا

0
0

گُزتپه

16:30
1397/12/19