حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زسکامسکو - دینامو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

زسکامسکو

0 1

دینامو مسکو

17:00 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
0
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
12
6
کرنر
4
15
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
16
8
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4
35
پرتاب دستی
20
4
کرنر
2
9
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی زسکامسکو و دینامو مسکو

بین المللی دوستانه باشگاهی

دینامو مسکو

1
2

زسکامسکو

18:30
1394/11/29