حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - خنت

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

3 3

خنت

23:00 1398/08/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
9
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
4
54
٪ مالکیت توپ
46
1
نجات دروازه
5
1
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
9
4
کرنر
5
18
خطا
19
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
17
10
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
6
8
شوت داخل چارچوب
7
19
پرتاب دستی
24
0
کرنر
3
9
خطا
11
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
5
9
پرتاب دستی
15