حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آنتالیااسپور - بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

آنتالیااسپور

1 2

بشیکتاش

20:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
0
13
خطا
17
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
12
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
0
6
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
2
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آنتالیااسپور و بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

6
2

آنتالیااسپور

19:30
1397/11/14