حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

1 0

اوستنده

22:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
4
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
7
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
9
4
کرنر
6
9
خطا
16
5
آفساید
0
17
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
6
35
پرتاب دستی
21
2
کرنر
2
5
خطا
7
4
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
12