حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاسیم پاشا - ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کاسیم پاشا

2 2

ینی مالاتیا اسپور

17:00 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
8
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
8
13
خطا
14
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
13
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
2
5
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کاسیم پاشا و ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کاسیم پاشا

1
2

ینی مالاتیا اسپور

21:30
1398/02/09
ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

0
3

کاسیم پاشا

19:30
1397/09/04