حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیواس‌اسپور - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

سیواس‌اسپور

2 0

قونیه اسپور

18:00 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
4
خطا
3
4
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
0
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
1
10
خطا
9
8
آفساید
2
11
ضربه آزاد
18
17
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
8
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
10
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
1
6
خطا
6
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
2
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سیواس‌اسپور و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

سیواس‌اسپور

1
1

قونیه اسپور

17:30
1398/01/24