حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بشیکتاش - دنیزلی اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بشیکتاش

1 0

دنیزلی اسپور

19:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
7
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
6
12
خطا
16
1
آفساید
3
19
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
11
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
3
7
خطا
10
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1