حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

باشاک شهیر

2 1

آنکاراگوچو

19:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
5
7
کرنر
4
13
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
16
موقعیت گل
19
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
5
8
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
0
7
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
10
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی باشاک شهیر و آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

1
2

باشاک شهیر

20:30
1398/02/22
ترکیه سوپرلیگ

باشاک شهیر

1
0

آنکاراگوچو

20:30
1397/09/19