حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گُزتپه - ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گُزتپه

1 1

ینی مالاتیا اسپور

14:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
3
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
4
19
خطا
13
3
آفساید
3
17
ضربه آزاد
21
7
موقعیت گل
7
38
٪ مالکیت توپ
62
6
کارت زرد
6
1
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
2
12
خطا
6
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
13
3
موقعیت گل
4
37
٪ مالکیت توپ
63
6
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گُزتپه و ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

2
3

ینی مالاتیا اسپور

14:00
1397/10/29