حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلانیااسپور - گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

آلانیااسپور

0 1

گُزتپه

17:00 1398/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
12
6
کرنر
2
12
خطا
10
2
آفساید
4
14
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
7
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
26
5
کرنر
1
5
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی آلانیااسپور و گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

2
3

گُزتپه

16:30
1397/11/21