حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

1 3

شارلروا

22:30 1398/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
9
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
8
6
کرنر
10
11
خطا
21
1
آفساید
2
23
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
17
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
7
25
پرتاب دستی
12
4
کرنر
7
4
خطا
12
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
6
12
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی سنت ترویدن و شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ

سنت ترویدن

3
0

شارلروا

20:30
1398/06/30