حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ریزه اسپور - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

3 1

قونیه اسپور

15:30 1398/09/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
13
3
کرنر
2
16
خطا
9
4
آفساید
0
9
ضربه آزاد
20
9
موقعیت گل
13
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
25
1
کرنر
1
8
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
7
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی ریزه اسپور و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

2
0

قونیه اسپور

14:00
1397/12/25