حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورتریک - خنت

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کورتریک

0 2

خنت

22:30 1398/09/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
10
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
4
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
11
6
کرنر
5
16
خطا
15
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
16
7
موقعیت گل
11
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6
30
پرتاب دستی
21
5
کرنر
3
6
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی کورتریک و خنت

بلژیک ژوپیر لیگ

کورتریک

0
2

خنت

21:30
1398/07/06