حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بشیکتاش - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بشیکتاش

4 1

کایسری اسپور

20:30 1398/09/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
2
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
15
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
2
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
9
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
14
9
کرنر
5
12
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
15
24
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
9
4
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
13
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
17
4
کرنر
3
10
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی بشیکتاش و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

2
2

کایسری اسپور

16:30
1397/12/11