حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاسیم پاشا - بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کاسیم پاشا

2 3

بشیکتاش

19:30 1398/09/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
5
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
2
پرتاب دستی
7
5
کرنر
9
10
خطا
12
2
آفساید
3
15
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
19
34
٪ مالکیت توپ
66
3
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
7
6
پرتاب دستی
18
3
کرنر
5
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
14
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
4
4
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی کاسیم پاشا و بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ

کاسیم پاشا

2
3

بشیکتاش

22:30
1398/03/03
ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

1
4

کاسیم پاشا

19:30
1397/10/01