حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - ریزه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

1 0

ریزه اسپور

20:30 1398/09/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
7
6
خطا
2
0
آفساید
3
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
13
3
کرنر
11
8
خطا
6
0
آفساید
5
12
ضربه آزاد
9
17
موقعیت گل
19
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
3
7
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
11
7
شوت داخل چارچوب
7
18
پرتاب دستی
30
2
کرنر
4
2
خطا
4
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
3
12
موقعیت گل
10
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
17

بازی های رودرروی کایسری اسپور و ریزه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

0
3

ریزه اسپور

16:30
1397/12/19