حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گنچلربیرلی - گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گنچلربیرلی

3 1

گُزتپه

17:30 1398/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
17
2
کرنر
4
17
خطا
11
0
آفساید
4
15
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
11
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
9
5
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
35
0
کرنر
3
10
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
7
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
18