حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ریزه اسپور - کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

0 3

کاسیم پاشا

15:30 1398/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
5
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
8
7
کرنر
5
16
خطا
19
1
آفساید
2
20
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
5
کارت زرد
6
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
12
5
کرنر
2
11
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
5
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی ریزه اسپور و کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

1
0

کاسیم پاشا

20:30
1397/11/01