بازی امید بحرین - امید عراق

قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه A (هفته 1)

امید بحرین

2 2

امید عراق

13:45 1398/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
2
کارت زرد
1
2
کارت زرد
0

بازی های رودرروی امید بحرین و امید عراق

دوستانه ملی بین المللی

امید عراق

0
1

امید بحرین

20:30
1398/06/18

ویدیوهای بازی امید بحرین و امید عراق