بازی امید تایلند - امید عراق

قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه A (هفته 1)

امید تایلند

1 1

امید عراق

16:45 1398/10/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کارت زرد
0
2
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1

ویدیوهای بازی امید تایلند و امید عراق