حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

باشاک شهیر

1 1

قونیه اسپور

20:30 1398/09/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
10
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
1
62
٪ مالکیت توپ
38
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
16
9
کرنر
0
14
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
16
19
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
23
5
کرنر
0
4
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
15
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی باشاک شهیر و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

0
2

باشاک شهیر

20:30
1398/01/18