حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - المپیاکوس

لیگ اروپا یک شانزدهم

آرسنال

1 2

المپیاکوس

23:30 1398/12/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
1
5
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
14
9
کرنر
7
9
خطا
8
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
8
19
موقعیت گل
12
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
3
9
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
25
6
کرنر
4
1
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
0
10
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
9
2
کرنر
2
3
خطا
0
0
آفساید
2
2
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
2
76
٪ مالکیت توپ
24
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
2

بازی های رودرروی آرسنال و المپیاکوس

لیگ اروپا یک شانزدهم

آرسنال

1
0

المپیاکوس

23:30
1398/12/01
لیگ قهرمانان اروپا گروه F

آرسنال

3
0

المپیاکوس

23:15
1394/09/18
لیگ قهرمانان اروپا گروه F

المپیاکوس

3
2

آرسنال

22:15
1394/07/07
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

آرسنال

1
2

المپیاکوس

23:15
1391/09/14

اخبار بازی