حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گنچلربیرلی - سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گنچلربیرلی

2 2

سیواس‌اسپور

14:30 1398/10/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
10
8
کرنر
7
16
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
4
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
6
21
پرتاب دستی
23
6
کرنر
3
11
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
13