حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

باشاک شهیر

5 1

کاسیم پاشا

18:00 1398/10/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
12
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
10
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
7
5
کرنر
8
21
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
21
14
موقعیت گل
18
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
12
9
شوت داخل چارچوب
6
17
پرتاب دستی
11
2
کرنر
5
9
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی باشاک شهیر و کاسیم پاشا

ترکیه سوپرلیگ

کاسیم پاشا

0
2

باشاک شهیر

20:30
1397/11/08