حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ترابزون اسپور - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ترابزون اسپور

6 2

کایسری اسپور

18:00 1398/10/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
کرنر
0
5
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
4
14
کرنر
2
8
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
21
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
7
8
شوت خارج از چارچوب
3
13
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
10
4
کرنر
2
3
خطا
1
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ترابزون اسپور و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

2
4

ترابزون اسپور

22:00
1398/02/16
ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

2
0

کایسری اسپور

19:30
1397/09/10

اخبار بازی