حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوانسی - بارنزلی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

سوانسی

0 0

بارنزلی

18:30 1398/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
10
خطا
9
0
آفساید
1
4
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
3
17
خطا
12
4
آفساید
4
11
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
6
6
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
3
7
خطا
3
4
آفساید
3
7
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سوانسی و بارنزلی

چمپیونشیپ Championship

سوانسی

1
1

بارنزلی

17:30
1398/07/27