حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گازیانتپ - ینی مالاتیا اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گازیانتپ

1 1

ینی مالاتیا اسپور

17:00 1398/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
11
خطا
10
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
1
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
16
1
کرنر
8
13
خطا
18
0
آفساید
4
23
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
5
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
28
پرتاب دستی
27
1
کرنر
5
2
خطا
8
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
11