حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ریزه اسپور - فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

1 2

فنرباغچه

19:30 1398/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
10
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
10
1
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
11
5
کرنر
2
15
خطا
13
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
20
5
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
21
4
کرنر
1
5
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی ریزه اسپور و فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

2
3

فنرباغچه

19:30
1397/12/11