حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوانسی - چارلتون اتلتیک

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

سوانسی

1 0

چارلتون اتلتیک

23:15 1398/10/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
4
خطا
5
0
آفساید
1
12
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
5
8
خطا
9
2
آفساید
3
14
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
4
خطا
4
2
آفساید
2
2
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سوانسی و چارلتون اتلتیک

چمپیونشیپ Championship

سوانسی

2
1

چارلتون اتلتیک

22:15
1398/07/10