حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رنس - استراسبورگ

لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

رنس

0(4) (2)0

استراسبورگ

23:30 1398/10/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
0
6
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
17
2
کرنر
5
14
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
7
2
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
34
0
کرنر
5
8
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
17
0
کرنر
0
0
ضربه آزاد
0
4
موقعیت گل
2
2
نجات دروازه
4
0
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
0
پرتاب دستی
0

بازی های رودرروی رنس و استراسبورگ

فرانسه لیگ یک

رنس

0
3

استراسبورگ

19:30
1398/11/20
فرانسه لیگ یک

استراسبورگ

0
0

رنس

19:30
1398/05/27
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
4

استراسبورگ

21:30
1398/01/14
فرانسه لوشامپیونا

استراسبورگ

1
2

رنس

22:30
1397/09/24