بازی بازل - استوا بخارست

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بازل

1 0

استوا بخارست

13:00 1398/10/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بازل و استوا بخارست

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

استوا بخارست

1
1

بازل

23:15
1392/08/15
لیگ قهرمانان اروپا گروه E

بازل

1
1

استوا بخارست

22:15
1392/07/30