حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گازیانتپ - فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گازیانتپ

0 2

فنرباغچه

20:30 1398/10/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
8
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
10
4
کرنر
3
15
خطا
19
1
آفساید
10
29
ضربه آزاد
16
10
موقعیت گل
10
48
٪ مالکیت توپ
52
5
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
3
7
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
6
19
پرتاب دستی
17
1
کرنر
2
5
خطا
11
1
آفساید
6
17
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی گازیانتپ و فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ

گازیانتپ

0
5

فنرباغچه

21:30
1398/05/28