حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلانیااسپور - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

آلانیااسپور

5 1

کایسری اسپور

14:30 1398/10/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
12
3
آفساید
0
12
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
7
2
کرنر
2
10
خطا
17
5
آفساید
2
19
ضربه آزاد
15
16
موقعیت گل
9
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
3
8
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
5
24
پرتاب دستی
10
1
کرنر
1
4
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی آلانیااسپور و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

1
0

کایسری اسپور

23:15
1398/05/26
ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

1
1

کایسری اسپور

17:30
1398/02/08
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

0
5

آلانیااسپور

16:30
1397/09/03