حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - دنیزلی اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

2 1

دنیزلی اسپور

16:30 1398/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
8
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
1
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
10
5
کرنر
9
15
خطا
10
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
2
10
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
18
پرتاب دستی
17
1
کرنر
5
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
8
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی گالاتاسارای و دنیزلی اسپور

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

0
2

دنیزلی اسپور

22:00
1398/05/26