حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دنیزلی اسپور - آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

دنیزلی اسپور

0 3

آنتالیااسپور

14:00 1398/11/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
12
8
کرنر
4
12
خطا
16
1
آفساید
2
18
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
6
27
پرتاب دستی
24
3
کرنر
4
5
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی دنیزلی اسپور و آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

دنیزلی اسپور

2
0

آنتالیااسپور

23:15
1398/06/03