حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - گنچلربیرلی

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

باشاک شهیر

3 1

گنچلربیرلی

20:30 1398/11/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
8
2
آفساید
1
5
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
8
11
خطا
13
3
آفساید
1
9
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
5
6
خطا
5
1
آفساید
0
4
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی باشاک شهیر و گنچلربیرلی

ترکیه سوپرلیگ

باشاک شهیر

2
1

گنچلربیرلی

20:45
1398/06/10