حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پرستون - سوانسی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

پرستون

1 1

سوانسی

18:30 1398/11/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
9
خطا
8
1
آفساید
0
2
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
15
خطا
15
1
آفساید
1
10
موقعیت گل
11
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
0
6
خطا
7
0
آفساید
1
8
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پرستون و سوانسی

چمپیونشیپ Championship

پرستون

2
3

سوانسی

18:30
1398/05/26
چمپیونشیپ Championship

سوانسی

1
1

پرستون

18:30
1397/10/22