حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ترابزون اسپور - فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ترابزون اسپور

2 1

فنرباغچه

20:30 1398/11/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
8
5
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5
9
پرتاب دستی
10
6
کرنر
10
20
خطا
14
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
22
16
موقعیت گل
23
36
٪ مالکیت توپ
64
4
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
8
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
7
7
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
9
17
پرتاب دستی
21
3
کرنر
2
15
خطا
9
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
17
5
موقعیت گل
12
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی ترابزون اسپور و فنرباغچه

ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
1

فنرباغچه

23:15
1398/06/10
ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
1

فنرباغچه

20:30
1398/02/07
ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

1
2

ترابزون اسپور

19:30
1397/09/04