حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گازیانتپ - سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گازیانتپ

5 1

سیواس‌اسپور

16:30 1398/11/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
7
0
آفساید
2
6
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
13
خطا
14
0
آفساید
5
11
موقعیت گل
21
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
4
7
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
10
7
شوت داخل چارچوب
8
2
کرنر
0
8
خطا
7
0
آفساید
3
5
موقعیت گل
14
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
7

بازی های رودرروی گازیانتپ و سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ

گازیانتپ

1
1

سیواس‌اسپور

20:45
1398/06/10