حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ینی مالاتیا اسپور - آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ینی مالاتیا اسپور

0 1

آنکاراگوچو

20:30 1398/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
3
خطا
8
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
کرنر
3
7
خطا
16
0
آفساید
0
12
موقعیت گل
15
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
1
4
خطا
8
0
آفساید
0
8
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی ینی مالاتیا اسپور و آنکاراگوچو

ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

4
0

آنکاراگوچو

18:30
1398/06/24
ترکیه سوپرلیگ

آنکاراگوچو

1
3

ینی مالاتیا اسپور

14:00
1397/12/26