حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنرباغچه - آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

فنرباغچه

1 1

آلانیااسپور

20:30 1398/11/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
3
2
آفساید
2
4
موقعیت گل
4
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
2
11
خطا
13
3
آفساید
4
15
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
3
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
7
خطا
10
1
آفساید
2
11
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی فنرباغچه و آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

1
3

آلانیااسپور

21:30
1398/06/25
ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

0
1

آلانیااسپور

20:30
1398/02/01