حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی قونیه اسپور - گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

قونیه اسپور

1 3

گُزتپه

17:30 1398/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
8
1
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
3
10
خطا
12
1
آفساید
3
14
موقعیت گل
12
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
2
6
خطا
4
0
آفساید
1
9
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی قونیه اسپور و گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

0
1

گُزتپه

22:00
1398/06/29
ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

1
1

قونیه اسپور

14:00
1397/12/12