حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ترابزون اسپور - سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ترابزون اسپور

2 1

سیواس‌اسپور

16:30 1398/11/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
2
خطا
8
0
آفساید
0
6
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
7
9
خطا
16
1
آفساید
0
12
موقعیت گل
18
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
6
6
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
7
خطا
8
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
11
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ترابزون اسپور و سیواس‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
2

سیواس‌اسپور

20:30
1398/07/01
ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
1

سیواس‌اسپور

19:30
1397/11/07