حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

2 2

قونیه اسپور

14:30 1398/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
7
خطا
7
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
5
70
٪ مالکیت توپ
30
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
1
15
خطا
15
0
آفساید
1
17
موقعیت گل
11
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
5
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
0
8
خطا
8
0
آفساید
1
13
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کایسری اسپور و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
2

قونیه اسپور

14:30
1398/07/07
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
0

قونیه اسپور

16:30
1397/12/05