حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باشاک شهیر - کپنهاگن

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

باشاک شهیر

1 0

کپنهاگن

21:25 1398/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
9
خطا
5
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
14
4
کرنر
4
18
خطا
14
4
آفساید
2
14
ضربه آزاد
21
8
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
27
3
کرنر
1
9
خطا
9
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
13