حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی المپیاکوس - ولورهمپتون

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

المپیاکوس

1 1

ولورهمپتون

23:30 1398/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
3
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
8
1
کرنر
7
7
خطا
13
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
13
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
21
0
کرنر
5
4
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
10
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
13